Tuomi Logistiikalle uusia toimitiloja Lahdesjärvelle

Visura Oy on valittu laajentamaan Tuomi Logistiikan toimitiloja Tampereen Lahdesjärvellä. Laajennuksessa nykyinen 1-kerroksinen teräsrunkoinen hallitila muutetaan 2-kerroksiseksi ja nykyisiä tiloja muutetaan. Laajennuksen ja muutosalueen laajuus on n. 4800kem2, josta uutta laajennusta on 1270 kem2. Rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2018 ja valmiina kohde on lokakuun lopussa 2018.

Visura Oy:n kesätyöhaku rakennusalan opiskelijoille kesälle 2018

Työmaan haalariharjoitteluun haemme 1-3 vuosikurssin opiskelijoita ammattikorkeakoulusta ja teknillisestä yliopistosta (Rakennusmestari / insinööri / DI). Työnhakijan aikaisempi työmaakokemus lasketaan eduksi. Työnjohtoharjoitteluun haemme opiskeluiden loppuvaiheessa olevia oppilaita ammattikorkeakoulusta ja teknillisestä yliopistosta (Rakennusmestari / insinööri / DI). Työnjohtotehtäviin hakevilta edellytetään aikaisempaa työmaakokemusta. Vapaamuotoinen hakemus, suositukset sekä mahdollinen CV tulee toimittaa sähköpostilla Maijastiina Visuri-Kulolle helmikuun 2018 aikana. Viestin…

RALA-pätevyys luo edellytykset yhteistyölle

Visura Oy: Pätevää talonrakennusta Pirkanmaalla Vi­su­ra Oy on vuon­na 1986 pe­rus­tet­tu per­hey­ri­tys, jo­ka ura­koi Pir­kan­maal­la uu­dis- ja kor­jaus­koh­tei­ta se­kä ra­ken­nut­taa uu­di­sa­sun­to­ja. Vuo­sien var­rel­la yri­tys on to­teut­ta­nut sa­to­ja ra­ken­nuk­sia asu­mi­sen, jul­ki­sen sek­to­rin, lii­ke­toi­min­nan ja teol­li­suu­den tar­pei­siin. Toiminnan perustana oma henkilöstö ja kumppaniverkosto Am­mat­ti­tai­don ja osaa­mi­sen var­mis­ta­mi­sek­si Vi­su­ras­sa pa­nos­te­taan omaan hen­ki­lös­töön, jo­ta on noin 100. Hen­ki­lös­tön py­sy­vyys…

Jere Haavisto SM-Motocrossin MX2-luokan Suomenmestari 2017

Jere Haavisto johti SM-sarjaa ennen  Imatran päätöskilpailua 3.9.2017. Kilpailu mestaruudesta ratkesi Imatralla ja Jerestä tuli SM-Motocrossin MX2-luokan Suomenmestari 2017. Lue lisää  Visura onnittelee uutta Suomenmestaria sekä kiittää hienosta yhteistyöstä!

Visura rakentaa Näsilinnankadulle

Visura Oy rakentaa KOy Vanha Painotalo -yhtiölle Tampereen Näsilinnakadulle asuinkerrosatalon. Tässä kahdeksankerroksisessa kerrostalossa on 26 yksilöllistä asuinhuoneistoa sekä yksi liiketila kivijalassa, joka on on suunniteltu ruokaravintolaksi. Kohteen rakennustyöt alkavat elokuussa 2017 ja valmis kohde on joulukuussa 2018. Luo lisää Kodit osiosta tai kohteen omilta sivuilta www.vanhapainotalo.fi